Elk lid dient zich aan dit reglement te houden en is ook verantwoordelijk voor derden, die MET hem of haar op het haventerrein aanwezig zijn.

1. Contributie: elk lid is verplicht zijn contributie te betalen, binnen de op de nota vermelde termijn.

2. Omdat onze haven in het overstromingsgebied van de Maas ligt, mogen er tussen 1 november en 30 maart geen boten, trailers etc. in het water of op het haventerrein aanwezig zijn, het bestuur bepaalt elk jaar de lengte van het seizoen.

3. Er mogen op het haventerrein door ligplaatshouders geen trailers etc. geplaatst worden, m.u.v. 2 dagen voor de hijsdag.

4. In-/ uit leden mogen hun boot ’s nachts niet op het terrein achterlaten.

5. Alleen auto’s voorzien van een geldige parkeerkaart, van onze vereniging (met vermelding van actueel jaartal), mogen op het terrein geparkeerd worden.

6. De auto moet zodanig geplaatst worden, dat andere bezoekers er geen last van hebben. Het plaatsen van een auto achter de rood-witte ketting is verboden. Meevarende niet-leden moeten buiten de poort parkeren, dus 1 auto per schip / boot op het haventerrein.

7. Auto’s zonder trailer eerst rechts van de poort (naast de kantine) en pas aan de Maaszijde, als naast de kantine geen plaats meer is.

8. Kinderen t/m 15 jaar hebben alleen toegang tot het haventerrein, onder begeleiding van een volwassen lid van de vereniging: WSV De Vliet te Megen.

9. Het los laten lopen van honden op het haventerrein is niet toegestaan.

10. Er mogen geen olieproducten of verfresten in de afvalcontainer gedeponeerd worden.

11. Het afspuiten van de boot op het haventerrein is niet toegestaan, dit kan eventueel wel bij het Texaco brandstof station vlakbij, richting Oss.

12. Bij het stoken van een vuurtje, is het verboden andere materialen dan ongeverfd hout te verbranden, en dan nog alleen in het daarvoor bedoelde ijzeren vat.

13. Ieder is verplicht zijn afval op te ruimen en/of mee naar huis te nemen.

14. Bij verkoop van uw boot kan de ligplaats niet mee worden verkocht, c.q. worden verhuurd.

15. Jaarlijks voor 1 juni moeten de boten aan de steiger liggen, is dit niet mogelijk, meld dit dan per mail aan het bestuur. Wij hebben een wachtlijst en lege steigerplaatsen zijn niet toegestaan, het bestuur is gerechtigd na deze datum de plaats door te geven aan iemand op de wachtlijst.

16. Het is niet toegestaan om materialen op, of in de buurt van de steiger, achter te laten, zoals jerrycans, dekzeilen en/of anderszins.

17. Het bestuur is volgens het huishoudelijk reglement van WSV de Vliet gerechtigd, om een lid dat zich niet aan één van de voorgenoemde punten houdt, te royeren als lid van onze vereniging.

18. Een lid kan maximaal 1 seizoen zijn plaats behouden als voor dit voor 1 maart wordt gemeld, dan verhuurd de vereniging deze plaats door aan een lid die op de wachtlijst staat, enkel de ligplaats kosten worden dan voor 50% vergoed. (niet de lidmaatschapskosten) Het jaar erop moet de boot terug aan de steiger of de plaats gaat naar iemand op de wachtlijst.

19. Jetski’s of waterscooters zijn niet toegestaan op de haven.

 

Liever de regels bij de hand?

Download als PDF

    Lindenstraat 11, 5366 CG Megen